Om oss

Vi levererar upplevelser i ljud och bild.

Du ser skärmar eller högtalarsystem som fungerar precis som de ska. Vi är de som ser till att signalerna går fram och säkerställer att ljud och bild får avsedd effekt

Jönköpings Antenn & Media är specialister på upplevelseteknik. Sedan 2015 borgar vi för att ljud-, bild- och konferensanläggningar i Jönköping med omnejd håller professionell nivå. 

Företaget grundades 2015, då Jönköpings Antenn & TV-service, varifrån flera av oss har sin bakgrund, plockade ner skylten och vårt systerföretag Elektroteam flyttade in i lokalerna på Fridhemsgatan. Ny skylt sattes strax upp med det snarlika namnet Jönköpings Antenn & Media, vilket bättre speglar vår nuvarande inriktning.

Audiovisuella lösningar

Ljud- och konferensteknik är jämte kabel-TV kärnan i vårt erbjudande. Som du förstår handlar det inte bara om rätt utrustning. Än viktigare är att signalerna faktiskt går fram – via fiberoptik, höghastighetsinternet och/eller molnbaserade lösningar. Där kommer vår erfarenhet av kabeldragning, men framför allt vår känsla för styrsystem och programmering väl till pass.
Vill du se hur det kan göra hörbar och synbar skillnad för dig?

Ta ett snack med oss – så kanske du märker att vi är duktiga på att lyssna. Också.

Medarbetare

Delägarskap driver engagemang
Idag är vi en handfull medarbetare varav flertalet delägare. Vår målsättning är att vara en komplett leverantör, vilket innebär att vi projekterar, konstruerar, programmerar, installerar, driftsätter och dokumenterar till helt färdiga anläggningar.

Projekt inom el & säkerhet som kräver anläggarfirma.

Brandskydd, inbrottsskydd, övervakningskameror och larm. Elförsörjning, högspänning och ställverk. Vid projektering av större projekt som kräver anläggarfirma rekommenderar vi vårt systerföretag Elektroteam.